Brzo zamrzavanje proizvoda u pločastim zamrzivačima

Zamrzavanje mesa u blokovima u pločastim zamrzivačima

 Zamrzivači mogu biti pripremljeni za potopljene sisteme ili za sisteme sa direktnom ekspanzijom. Mogu raditi sa freonom ili amonijakom kao rashladnim medijem. Moguća je izrada namenskih rashladnih agregata za pločaste zamrzivače ili povezivanje na centralnu rashladnu instalaciju.