Brzo zamrzavanje proizvoda u šaržnim tunelima

  • Šaržni tuneli za hlađenje i/ili zamrzavanje mesa u polutkama;
  • Šaržni tuneli za zamrzavanje pojedinačnih pakovanja;
  • Protočni tuneli za zamrzavanje pojedinačnih pakovanja i gotovih jela;
  • Freonska ili amonijačna postrojenja; potopoljeni sistemi ili direktna ekspanzija; namenski agregati ili povezivanje na centralni sistem.