Direktno i indirektno hlađenje prostora

  • Izrada rashladnih komora pod visokim higijenskim uslovima;
  • Hlađenje rashladnih komora na plusne temeperaturne režime ( do 0°C);
  • Hlađenje rashladnih komora za minusne teperaturne režime;
  • Kontrola vlažnosti vazduha i kontrola atmosfere u komorama;
  • Hlađenje sa direktnim isparavanjem rashladnog medija (freonskim ili  amonijačnim);
  • Hlađenje sa potopoljenim isparivačima (amonijačnim);
  • Hlađenje sa sekundarnim rashladnim sredstvima (glikol ili voda);
  • Napredni sistemi za kontrolu i daljinski nadzor u hlađenom prostoru.