Evaporativno hlađenje u hemijskoj industriji

  • Hlađenje tehničke vode i sekundarnih rashladnih fluida za potrebe procesnog hlađenja i kondenzacije primarnih rashladnih medija;
  • Rashladne kule otvorenog tipa za hlađenje vode;
  • Rashladne kule zatvorenog tipa;
  • Suvi hladnjaci sa ili bez adijabatskih sistema.