Hlađenje sekundarnih rashladnih medija

  • Kompaktni freonski čileri sa vazdušnim ili vodenim kondenzatorima;
  • Kompaktni amonijačni čileri;
  • Čileri pripremljeni za eksterni kondenzator;
  • Čilerski setovi za ugradnju u centralne rashladne sisteme;
  • Hlađenje vode, glikola i drugih medija;
  • Sistemi akumulacije sekundarnog rashladnog fluida;
  • Pumpne stanice za primarne i sekundarne krugove;
  • Kontrolno-ventilske stanice za regulaciju rada potrošača.