Klimatizacija sa kontrolom vlažnosti

Izrada namenskih, visoko higijenskih klima komora za održavanje uslova u prostorijama za sazrevanje sira i drugih mlekarskih proizvoda. 

Klima komore imaju sledeće mogućnosti:

  • Zagrevanje prostora;
  • Hlađenje prostora;
  • Održavanje relativne vlage;
  • Filtracija vazduha.

Klima komore se mogu povezati na postojeće energente ili mogu biti isporučene sa integrisanim energetskim uređajem.