Proizvodnja sladoleda

  • Prodaja, puštanje u rad i servis industrijske opreme za proizvodnju sladoleda - pasterizatori, frizeri i punilice;
  • Protočni i šaržni tuneli za zamzavanje sladoleda;
  • Čileri i sistemi za hlađenje ledene vode i glikola;
  • Skladišne komore sa minusnim ili plusnim režimom;
  • Namenski rashladni agregati ili povezivanje na centrale rashladne sisteme.