Proizvodnja tople vode rekuperacijom

GREJANJE TOPLE VODE

Grejač tople vode obezbeđuje temperaturu vode do 95 C. Ovakva toplotna pumpa za vrelu vrelu vodu sa potisnim gasom kao izvorom toplote predstavlja idealno rešenje za preradu mleka  na visokim temperaturama, kao što je na primer pasterizacija.  Ovakav sistem je idealno rešenje ukoliko klijent želi da ga kombinuje sa još jednim vodenim krugom sa temperaturom vode do 70 C. N aovaj način, klijent dobija i toplu vodu za potrebe procesa,  kao i vodu za grejanje. 

Kako funcioniše:

Ova toplotna pumpa za vrelu vodu predstavlja jedan segment rešenja za zagrevanje tople vode, i može se dodavati bilo kom rashladnom sistemu. 

Sistem za vrelu vodu funkcioniše kao visoki stepen  u dvostepenom rashladnom sistemu . Opremljen je sa open flash sudom  koji služi kao kondenzator za druga dva amonijačna kompresora rashladnog sistema, i kao isparivač toplotne pumpe.  Ključni deo sistema je vijčani kompresor visoke temperature koji može da funcioniše na temperaturi kondenzacije  od 93C. Sa dodatnim pothlađivačem toplog gasa, klijent može da dobije temperaturu vode od 95C pa i više. 


Odvojeni vodeni krugovi koriste toplotu pothlađene tečnosti amonijaka i toplote hlađenja ulja. Na taj način može da se postigne visoki nivo COP pri zahtevima za vodu visoke tempetarure.

S obzirom da vrednosti temperatura vodenih krugova mogu da se razluju, ovaj sistem se pravi na lični zahtev klijenta. U tabeli ispod se nalaze vrednosti jednog primera proizvodnje vrele vode rekuperacijom toplote, koristeći najmanji od ponuđenih kompresora.

SISTEM ZA VRELU VODU
Radni režim kruga vrele vode
75/95 C
Kapacitet vrele vode
491kW
Radni režim kruga tople vode
45/65C
Kapacite tople vode (za hlađenje ulja i pothladu)
191kW
Snaga na vratilu kompresora
127,9kW
Grejna snaga na niskom stepenu
431kW
Ušteda električne energije od kondenzatora 3%
13kW
TOTAL COP
5,39

 Za niže temperaturne režime u krugovima tople vode, COP može biti viši.