Sistemi za hlađenje ledene vode

Princip rada :

Srž rashladnog REFLAC sistema za vodu jeste izmenjivač toplote koji je povezan na usisni sud. 

Dva navođena klipna kompresora održavaju pritisak unutar usisnog suda. Pritisak se održava na 0°C temperature isparavanja, koja većinu vremena rezultira  sa manje od  +1°C temperature vode na izlazu iz toplotnog izmenjivača.

Vodene pumpe su takođe  VFD navođene za finu regulaciju vodenog pritiska  u sistemu ledene vode. Kompresori potiskuju vreo gas  u potisni kolektor koji mora biti povezan  sa daljinskim kondenzatorom. Centralni kontrolni sistem održava kondenzioni pritisak, i kondenzovani rashladni medij se vraća ka usisnom sudu pomoću ekspanzionih ventila. U slučaju pvezivanja na postojeći rashladni sistem, REFLAC jedinica će biti opremljena sa kontrolnim sistemom odgovarajućeg nivoa. 

Uz osnovno hlađenje ledene vode, REFLAC sistem takođe omogućava i:

• kontrolu pritiska ledene vode 

• kontrolu kondenzatora

• automatsko skupljanje ulja  i povratak u sistem 

• vodeni bajpas sistem za pokretanje procesa

• zaštitu od smrzavanja pomoću bajpasa vrelog gasa i kontrole protoka 

• izuzetnu regulaciju kapaciteta

• mogućnost dodavanja bilo kog dodatka opreme za bilo koju mlekarsku industriju.