Sistemi za hlađenje ledene vode


Za potrebe industrije prerade mleka razvili smo visoko efikasni REFLAC sistem direktnog hlađenja ledene vode. Sistem se zasniva na obezbeđivanju rashladne energije onda kada se koristi u procesu, bez potrebe za akumulacijom leda u komplikovanim bazenima ledene vode. Prednosti REFLAC systema su sledeće:

  • Izuzetna efikasnost u poređenju sa tradicionalnom akumulacijom leda
  • Manji eksploatacioni troškovi
  • Manji investicioni troškovi
  • Manje angažovanje radne snage
  • Manji prostor koji rashladna oprema zauzima
  • Značajno manja količina amonijaka u sistemu
  • Velika pouzdanost

Princip rada rashladnog sistema:

Srce REFLAC sistema za direktno hlađenje ledene vode predstavlja potpuno zavareni pločasti izmenjivač specijalno dizajniran za direktno hlađenje ledene vode. Izmenjivač isporučuje rashladjenu vodu na +1degC sa temperaturom isparavanja amonijaka od 0 degC. U praksi, temperatura ledene vode koja se isporučuje potrošalima se kreće između 0,5 i 1,5 degC. Kompresori koji održavaju zadati pritisak isparavana su frekventno regulisani a u okviru sistema nalaze se i cirkulacione pumpe za rashladnu vodu. Sistem je zaštićen od zamrzavanja višestrukim i testiranim protokolima. Može se isporučiti u različitim kapacitetima, i opremljen sa jdenim ili više kompresora. Moguće je odabrati tip kompresora (vijačni ili klipni).

Sistem radi sa amonijakom kao primarnim rashladnim medijem. Može biti povezan na postojeći centralni rashladni sistem mlekare ili biti isporučen kao zasebna rashladna jedinica sa integrisanom kondenzatorom i svom ostalom potrebnom opremom.

Poređenje efikasnosti REFLAC sistema sa tradicionalnom akumulacijom leda za primer jedne mlekare možete videti ispod: