Izmenjivač brzine i protoka vazduha

Izmenjivač brzine i protoka vazduha

Izmenjivač brzine i protoka vazduha FSE tipa.

FSE-eng (1).pdf Tehnički podaci
Naziv Količina Jedinica mere
FSE1 kom Dodajte u upit
FSE2 kom Dodajte u upit

Izmenjivač brzine i protoka vazduha FSE serije je napravljena radi kontrole protoka vazduha u vazdušne kanale u HVAC sistemima i u VAV aplikacijama.

Slični proizvodi

Izmenjivač brzine i protoka vazduha

Izmenjivač brzine i protoka vazduha

Dodajte u upit
Izmenjivač brzine i protoka vazduha

Transmiter diferencijalnog vazdušnog prirtiska PTM

Dodajte u upit
Izmenjivač brzine i protoka vazduha

Transmiter diferencijalnog vazdušnog pritiska PTQ

Dodajte u upit