Izmenjivač ulja sa orebrenom cevi

Izmenjivač ulja sa orebrenom cevi

Dobošasti izmenjivač ulja sa orebrenom cevi.

NAPOMENA: Ponuda se dostavlja po direktnom upitu.

Dodajte u upit
Naziv Količina Jedinica mere

Izmenjivači za hlađenje ulja idealni su za tečnosti za prenos toplote, lubrikantna ulja i rashladna ulja. Ovi visokokvalitetni proizvodi se proizvode po najnovijim tehnikama proizvodnje koristeći najbolje sirovine. Standardni proizvodni asortiman obuhvata 4 grupe proizvoda sa hlađenjem slatke vode i morskom vodom. Proizvode obeležava visoka efikasnost, lakoća čišćenja, dugotrajnost i niska cena.


Slični proizvodi

Izmenjivač ulja sa orebrenom cevi

Dobošasti izmenjivač ulja sa ravnom cevi

Dodajte u upit
Izmenjivač ulja sa orebrenom cevi

RYSM Dobošasti izmenjivač ulja za morsku vodu

Dodajte u upit
Izmenjivač ulja sa orebrenom cevi

Izmenjivač ulja sa orebrenom cevi

Dodajte u upit