Izmenjivači za tečne fluide bez promene faze

Izmenjivači za tečne fluide bez promene faze

Potpuno zavareni pločasti izmenjivači za razmenu toplote izmedju različitih tečnosti.

NAPOMENA: Ponuda se dostavlja po direktnom upitu.

Dodajte u upit
Naziv Količina Jedinica mere

Izmenjivači za tečne fluide bez promene faze:

Potpuno zavareni pločasti izmenjivači za razmenu toplote izmedju različitih tečnosti.

Opciono se mogu ponuditi izmejivači povećane hemijske otpornosti.

Slični proizvodi

Izmenjivači za tečne fluide bez promene faze

Potpuno zavareni pločasti isparivači

Dodajte u upit
Izmenjivači za tečne fluide bez promene faze

Kondenazator - Potpuno zavareni pločasti izmenjivači za kondenzaciju

Dodajte u upit
Izmenjivači za tečne fluide bez promene faze

Pothladjivači potisnog gasa

Dodajte u upit