Koalescentni separator ulja

Koalescentni separator ulja

GVN Koalescentni separator ulja.

COALESCENT OIL SEPARATOR.pdf Tehnički podaci
Naziv Količina Jedinica mere
OS.C.45b.16.1 kom Dodajte u upit
OS.C.45b.22.1 kom Dodajte u upit
OS.C.45b.28.1 kom Dodajte u upit
OS.C.45b.35.1 kom Dodajte u upit
OS.C.45b.42.1 kom Dodajte u upit
OS.C.45b.54.1 kom Dodajte u upit
OS.C.45b.66.1 kom Dodajte u upit
OS.C.45b.80.1 kom Dodajte u upit

Zadatak koalescentnih separatora ulja je da pravilno odvajaju ulje od rashladnog sredstva i osiguraju povrat ulja u kompresor najefikasnije. Svrha je da se održi nivo ulja u radilici i poveća efikasnost sistema, smanjujući prekomernu cirkulaciju ulja. Elementi mikrofiltra od staklenih vlakana visoko efikasno odvajaju čestice aerosola od protoka gasa. Pri tome se čestice aerosola sudaraju sa borosilikatnim vlaknima i aglomeriraju u veće kapi. Kapi se gravitaciono odvode na dno radi povratka ulja.


Slični proizvodi

Koalescentni separator ulja

Kolektor ulja

Dodajte u upit
Koalescentni separator ulja

Koalescentni separator ulja

Dodajte u upit
Koalescentni separator ulja

Kolektor ulja

Dodajte u upit