Kolektor ulja

Kolektor ulja

Kolektor ulja za amonijačne separatore.

Naziv Količina Jedinica mere
Kolektor ulja kom Dodajte u upit

Kolektor ulja za amonijačne separatore: 

- Za montažu ispod separatora amonijaka;

- Dimenzije: DN 300x1000 mm;

- Sa zaustavnim ventilima i prestrujnim ventilom;

- Sa priključkom za ispust ulja i priključkom za povrat ulja  u sistem;

- Sa elektro-grejačem i temperaturnom sondom za merenje temperature ulja;

- Sa nivo prekidačem za detekciju ulja u separatoru;

- Sa vidnim staklom;

- Sa manometrom.

Slični proizvodi

Kolektor ulja

Kolektor ulja

Dodajte u upit
Kolektor ulja

Koalescentni separator ulja

Dodajte u upit
Kolektor ulja

Kolektor ulja

Dodajte u upit