Kondenazator - Potpuno zavareni pločasti izmenjivači za kondenzaciju

Kondenazator - Potpuno zavareni pločasti izmenjivači za kondenzaciju

Potpuno zavareni pločasti izmenjivači za kondenzaciju primarnog rashladnog fluida.

NAPOMENA: Ponuda se dostavlja po direktnom upitu.

Dodajte u upit
Naziv Količina Jedinica mere

Potpuno zavareni pločasti izmenjivači za kondenzaciju primarnog rashladnog fluida:

  • Vodom hlađeni kondenazatori;
  • Glikolom hlađeni kondenazatori;
  • Kondenzatori za rekuperaciju toplote i toplotne pume;
  • Kaskadni isparivači - kondenzatori.


Slični proizvodi

Kondenazator - Potpuno zavareni pločasti izmenjivači za kondenzaciju

Potpuno zavareni pločasti isparivači

Dodajte u upit
Kondenazator - Potpuno zavareni pločasti izmenjivači za kondenzaciju

Kondenazator - Potpuno zavareni pločasti izmenjivači za kondenzaciju

Dodajte u upit
Kondenazator - Potpuno zavareni pločasti izmenjivači za kondenzaciju

Pothladjivači potisnog gasa

Dodajte u upit