Potpuno zavareni pločasti isparivači

Potpuno zavareni pločasti isparivači

Potpuno zavareni pločasti isparivači za hlađenje vode i drugih sekundarnih rashlanih fluida.

NAPOMENA: Ponuda se dostavlja po direktnom upitu.

Dodajte u upit
Naziv Količina Jedinica mere

Potpuno zavareni pločasti isparivači za hlađenje vode i drugih sekundarnih rashlanih fluida:

  • Potopljeni isparivači sa gravitacionom cirkulacijom primarnpoog rashladndog medija;
  • Potopljenui isparivači sa pimlnom cirkulacijom rashladnog medija;
  • Isparivači sa direktnom ekspanzijom primarnog rashladnog medija;
  • Kaskadni isparivači - kondenzatori;
  • Termosifonski hladnjaci ulja;
  • Kompaktni potopljeni isparivači sa integrisanim odvajenjem kapljica.

Veliki opseg kapaciteta i opcija.

Slični proizvodi

Potpuno zavareni pločasti isparivači

Potpuno zavareni pločasti isparivači

Dodajte u upit
Potpuno zavareni pločasti isparivači

Kondenazator - Potpuno zavareni pločasti izmenjivači za kondenzaciju

Dodajte u upit
Potpuno zavareni pločasti isparivači

Pothladjivači potisnog gasa

Dodajte u upit