Transmiter diferencijalnog vazdušnog prirtiska PTM

Transmiter diferencijalnog vazdušnog prirtiska PTM

Transmiter diferencijalnog vazdušnog prirtiska PTM tipa.

ptm-eng.pdf Tehnički podaci
Naziv Količina Jedinica mere
PTM1 kom Dodajte u upit
PTM2 kom Dodajte u upit
PTM3 kom Dodajte u upit
PTM4 kom Dodajte u upit
PTM5 kom Dodajte u upit
PTM6 kom Dodajte u upit
PTM9 kom Dodajte u upit

Transmiter diferencijalnog vazdušnog pritiska PTM serije koristi se za merenje diferencijalnog pritiska, usisavanje gasovitih, neagresivnih medija. Pruža dva raspona pritiska i dva izlazna signala, koja se mogu birati pomagačem. Moguća područja primene su sistemi za automatizaciju zgrada i klimatizaciju, merenje nadtlaka u čistim sobama i laboratorijama, merenje konstantnog pritiska u VAV aplikacijama, dinamički nadzor filtera i ventilatora.

Slični proizvodi

Transmiter diferencijalnog vazdušnog prirtiska PTM

Izmenjivač brzine i protoka vazduha

Dodajte u upit
Transmiter diferencijalnog vazdušnog prirtiska PTM

Transmiter diferencijalnog vazdušnog prirtiska PTM

Dodajte u upit
Transmiter diferencijalnog vazdušnog prirtiska PTM

Transmiter diferencijalnog vazdušnog pritiska PTQ

Dodajte u upit