Vortex mesingani senzori protoka za fluide

Vortex mesingani senzori protoka za fluide

Vortex mesingani senzori protoka za fluide.

Naziv Količina Jedinica mere
VVX32 kom Dodajte u upit
VVX40 kom Dodajte u upit

Alternativni vortex senzori koji se okreću u suprotnim smerovima stvaraju se iza bluff tela uronjenog u tok. Vortexi se odvajaju od ivica bluff tela i formiraju Karman vortex tok kroz struju fluida. Razmak između pojedinih vortexa je konstantan. Učestalost vortexa koji prolaze kroz senzor zavisi od brzine protoka i proporcionalna je protoku. Senzor otkriva ove vortexe koji se zatim pretvaraju u signal električne frekvencije.

Slični proizvodi

Vortex mesingani senzori protoka za fluide

Vortex senzori protoka za fluide od nerđajućeg čelika

Dodajte u upit
Vortex mesingani senzori protoka za fluide

Vortex mesingani senzori protoka za fluide

Dodajte u upit