ELIXIR PRAHOVO Fabrika minrealnih djubriva

ELIXIR PRAHOVO Fabrika minrealnih djubriva

Fabrika Elixir Prahovo koja proizvodi i do 300 000t mineralnog djubriva sada poseduje naš sistem za manipulaciju amonijaka koji omogućava nesmetani istovar tečnog amonijaka iz vagonskih cisterni u skladišne sferne cisterne.

Amonijak se transportuje pomoću razlike pritisaka u cisternama koju obezbeđuju kompresori.

Sistem za transportovanje amonijaka funkcioniše pomoću kompresora koji se sastoji od tri klipna kompresorska agregata koji su opremljeni GEA BOCK klipnim kompresorima otvorenog tipa i ima mogućnost evakuacije gasne faze iz cisterni nakon što se tečna faza istovari.

Princip funkcionisanja:

Usisna strana kompresora povezana je na sferne skladišene tankove, dok je potisna strana povezana na gasnu fazu cisterne iz koje se vrši istovar. Moguće je istovarati dve cisterne odjednom. Kompresori spuštaju pritisak u sferama, a podižu ga u cisternama. Sfere i cisterene su cevovodom povezane sa donje strane gde se nalazi tečna faza. Usled razlike pritisaka tečnost prelazi iz cisterne u sfere.

Nakon isticanja tečnosti, usisna strana kompresora se povezuje na cisterne i kompresori vrše evakuaciju gasne faze. Gas iz cisterni sa barbotira u tečnu fazu i sferama kako bi se kondenzovao. Na taj način se obezbeđuje potpuni istovar kompletnog amonijaka iz cisterni.

Sistem funkcioniše potpuno automatski, tako što se regulacijom rada kompresora održava željena razlika pritisaka. Najmanje jedan kompresor je rezervni kako bi se obezbedila maksimalna bezbednost u radu sistema.

Tražite rešenje i ponudu za vaš novi projekat