Mlekara Meggle

Mlekara Meggle

Postavkom centralnog rashladnog postrojenja u mlekari Meggle iz Kragujevca ostvarili smo još jedan visoko funkcionalni sistem za potrebe kontinualnog rada fabrike koja proizvodi i do 85t mleka dnevno. 

Našim sistemom za direktno hlađenje ledene vode bez akumulacije leda obezbeđeni su najbolji uslovi rada za potrebe mlekarske industrije (više informacija videti na linku ispod): 

 https://cooltechsolutions.rs/sr/page/sistemi-za-hladjenje-ledene-vode/143/

Centralno amonijačno rashladno postrojenje ima sledeće osnovne karakteristike:


  • 3 klipna kompresora otvorenog tipa sa frekventnom regulacijom broja obrtaja, od kojih su dva radna, a treći rezervni
  • Evaporativni kondenzator sa flotacionim ekspanzionim ventilom
  • Horzontalni separator sa dva potpuno zavarena pločasta izmenjivača (2x400 kW)
  • Temperatura isparavanja od 0°C koja obezbeđuje hladnu vodu na +1°C
  • Akumualacioni sud za povratnu ledenu vodu koja se dalje ponovo koristi za isti proizvodni ciklus
  • Sistem za automatsko upravljanje SIEMENS PLC kontrola
  • Sistem za detekciju curenja amonijaka koji funkcioniše po principu senzora za detekciju sadržaja amonijaka u vazduhu
  • Sistem za tretman kondenzatorske vode sa akumulacionim sudom namenjen za skladištenje tretirane vode, koji podrazumeva hemijski tretman tehničke vode evaporativnog kondenzatora

Postavka celog rashladnog sistema odrađena je od strane naših stručnih inženjera koji su dostupni za sve dalje potrebne intervencije ili unapređenje sistema.


Tražite rešenje i ponudu za vaš novi projekat