Pilot u Frikomu

Pilot u Frikomu

Projekat pilot postrostrojenja za kompaniju Frikom predstavlja kompletni savremeni sistem proizvodnje sladoledne smeše namenjen za laboratorijske uslove. Po zahtevu kupca projektovali smo pilot koji sadrži sve faze prozvodnje i prerade sladoledne mase; od  tankova za kuvanje i zrenje (max kapaciteta od 55L), do homogenizacije i pasterizacije, sa kompletno automatizovanim sistemom. Celo postrojenje izradjeno je namenski za sektor  Razvoja koji sada ima mogućnost dobijanja sladoledne smeše različitih karakteristika, uz različite procese koje mogu da se adaptiraju na pilotu za istraživačke potrebe. Konačno, postrojenje je povezano frizerom male litraže na kojem se dobija sladoledna smeša industrijskog kvaliteta. Postrojenje takođe ima i automatizovani CIP sistem. Sastavni delovi opreme koji su postavljeni su:

  • Homogenizator – GEA NIRO kapaciteta 30 l/h
  • Dobošasti izmenjivač toplote – Izrađen namenski za potrebe projekta
  • Kontrolni sistem sa panelom osetljivim na dodir
  • Rashladni sistem sa integrisanim čilerom za hlađenje glikola
  • Sistem za pripremu tople vode za potrebe pasterizacije I pranja

Kompletan sistem čine sve naše komponente visokog kvaliteta koje su i zasebno dostupne u prodaji.  Kao i za sve naše korisnike tako i za ovaj specifični tip projekta uvek smo na raspolaganju za svaku tehnološku podršku ili dodatne idejne i tehničke zahteve kupca.

Tražite rešenje i ponudu za vaš novi projekat