Mlekara Šabac

Mlekara Šabac

Mlekara Šabac je još jedan od zadovoljnih koisnika našeg rashladnog sistema. U sklopu našeg amonijačnog rashladnog sistema nalaze se tri kompresorska agregata:

  • Postojeći Mycom kompresorski agregat koji radi u režimu 0/+35°C
  • Frekventno regulisani kompresorski agregat sa Mycom kompresorom i serije koja alternativno radi u režimima 0/+35°C i -10/+35°C
  • Kompresorski agregat sa Mycom kompresorom i serije koji radi u režimu -10/+35°C

Sistem za direktno hlađenje ledene vode sa potpuno zavarenim pločastim izmenjivačima obezbeđuje hlađenje vode bez akumulacije leda. Temperatura isparavanja od 0°C obezbeđuje hladnu vodu na +1°C, a rashladni kapacitet dostiže 2x700 kW. Obezbeđena je pozicija za proširenje sistema još jednim izmenjivačem od 700 kW.

Zaseban deo sistema je i vertikalni separator amonijaka za pumpnu cirkulaciju opremljen sa 2 cirkulacione pumpe. Opremljen je i sistemom za kontinualnu regulaciju nivoa amonijaka u separatoru, a temperatura isparavanja je -10°C. U okviru separatora se nalazi i kolektor za prikupljanje ulja iz instalacija.

Jedan od najistaknutijih delova naših sistema čine rekuperatori – predstavnici idejnih rešenja iskorišćenja toplone energije.

Sistem rekuperacije energije kondenzacije sa namenom zagrevanja tehničke vode koristi se za grejanje i druge namene u fabrici. Toplotna pumpa za rekuperaciju energije kondenzacija koristi se za potrebe grejanja procesa i predgrevanje kotlovske vode i ima sledeće karakteristike:

  • Potisni gas amonijačnog postrojenja kao toplotni izvor
  • Vijčani kompresor Bitzer se koristi u okviru toplotne pumpe
  • Primarni rashladni medij toplotne pumpe r134a
  • Temperatura tople vode +65C
  • Akumulacija tople vode 6000 litara
  • Toplotna pumpa radi po principu direktne ekspanzije

Deo instalacije su i dva evaporativna kondenzatora i centralni risiver koji se koristi kao termosifonski sud za hlađenje ulja kompresora.

 Kao i kod drugih i ovaj sistem je potpuno automatski vođen SIEMENS S7 PLCom sa SCADA nadzorom.

Tražite rešenje i ponudu za vaš novi projekat